Objevte tajemství za snovými autobusy – Nejnovější autobusový snář v Češtině!

Objevte tajemství za snovými autobusy – Nejnovější autobusový snář v Češtině!

Vstupte do‍ světa snových autobusů a připravte se na nevšední dobrodružství. Jsme ⁣tu abychom vás provedli novým světem snů ⁢a tajemství skrytých⁣ za autobusy. Nechte svou fantazii volný průlet, když vstoupíte do nejnovějšího autobusového snáře ⁣v Češtině. ⁣Budete⁣ ohromeni širokou paletou snů představujících různé zážitky ‍a dobrodružství. ⁢Každý sen je jako‌ poutavý příběh,​ který vás vtáhne do‌ svého ⁣nitra⁤ a dovolí⁤ vám prozkoumat ⁤nekonečnou řadu možností. V​ tomto článku vám poskytneme všechny potřebné ⁣informace‍ a tipy, jak tyto snové autobusy ⁤objevit a⁤ plně využít. Připravte se‌ na to, že ⁤se‌ vaše sny stanou skutečností!

1. Jak ‌funguje‍ nejnovější ‍autobusový snář pro ​rozluštění snových výjezdů?

Nejnovější autobusový‍ snář pro rozluštění snových⁣ výjezdů je převratným nástrojem, který vám umožní‌ objevit a prozkoumat fascinující svět vašich snů. Zdánlivě nekonečné možnosti, které ⁤vám nabízí, vám umožní naplno využít váš spánek a přivést‍ vás na neuvěřitelná místa.

Díky‌ svým pokročilým funkcím a inovativnímu⁤ designu, nejnovější autobusový snář poskytuje ⁤jedinečný⁣ pohled​ do⁤ vašeho ⁢nevědomí. Můžete si vytvořit vlastní cestovní‌ plán snů ‍a sledovat, kam ⁢vás⁢ vaše ‍podvědomí zavede. Snář je ⁤plný podrobných popisů snových výjezdů,⁣ které​ vám umožní snadno‌ identifikovat jejich význam a symboliku.

Díky ‍interaktivním funkcím můžete také sdílet ​své snové zážitky s ostatními a získat jejich názory a rady. Na stránkách snáře najdete také ⁤seznam doporučených míst, která‍ byste měli‌ navštívit ve skutečnosti, pokud se vám objeví většina snů.

Nejnovější ‍autobusový‌ snář je bezpochyby nezbytným ⁤průvodcem pro každého, kdo ⁣chce rozluštit tajemství svých snů a zažít fantastická dobrodružství. Ponořte se⁤ do svého podvědomí a ​prozkoumejte, kam vás vaše sny mohou zavést, s nejnovějším autobusovým snářem v češtině!
2. Tajemství snových ‍autobusů: ‌Jak⁤ vyložit a porozumět symbolismu⁢ ve⁢ vašich snech?

2. Tajemství ⁢snových autobusů: Jak vyložit a‍ porozumět symbolismu‍ ve vašich snech?

Snové sny mají mnoho podmanivých aspektů, a jedním​ z nejzajímavějších ‌je⁣ symbolismus. Jestliže jste někdy ‌snili o autobusu, měli byste vědět, že tento ⁤symbol bývá často​ spojován s vaší cestou životem, komunitou a osobním růstem. ⁣Porozumět‍ symbolismu ve snu je klíčem k ‍otevření ‌dveří k vašemu podvědomí a odhalení významu vašich snových zážitků.

Při vykládání symbolismu autobusů⁤ je důležité ⁢si uvědomit, jaký kontext ⁣je s nimi spojen.​ Zkuste si vzpomenout‌ na podrobnosti ze svého snu – zdali jste ⁤byli řidičem, pasažérem ‌nebo‍ dokonce pozorovatelem. Také se⁤ zamyslete ⁢nad emocemi, ⁤které ⁤jste⁢ ve snu ​zažívali, ​a případnými situacemi, které jste v​ autobusu prožívali. Vyhodnocení těchto faktorů je klíčové k porozumění⁣ skryté zprávy ve vašem snu.

Nicméně, ‍je důležité si⁢ uvědomit, že symbolismus ve snech je velmi individuální. Co může znamenat pro jednoho člověka, nemusí nutně platit pro druhého. Proto je dobré⁤ se svými sny⁣ seznámit alespoň‍ zkrátka. Abyste ‍si‌ lépe porozuměli sami sobě a​ svým snům, můžete využít ‍nejnovějšího autobusového‍ snáře v Češtině. Tento ‌snář vám umožní rozluštit tajemství za ‌snovými autobusy a získat hlubší vhled do svého⁤ podvědomí.

Využijte vašich snů jako ​nástroje k​ sebepoznání a růstu. Tajemství⁤ za ⁢snovými ​autobusy ⁣vás⁢ může překvapit a⁢ poskytnout fascinující pohled⁣ do vaší duše. Nebojte se ponořit do svých snů⁢ a objevit to, co ⁢vám chce vaše podvědomí⁣ sdělit.⁤ Tím, že‍ porozumíte symbolu‍ autobusu ve snech, můžete​ se vydat na zajímavou cestu pochopení sami sebe a vaší cesty‌ životem.

3. Nejnovější autobusový ‍snář v češtině:‍ Naučte se předvídat a‌ využívat ​význam snových ⁣autobusů

Víte, ‍co vám vaše sny o autobusech mohou říct o ⁢vašem​ životě? Nejnovější autobusový snář ​v češtině ⁢vám přináší fascinující ⁤informace o ⁤symbolice ⁢snových autobusů. Tento⁣ snář vám pomůže rozluštit tyto‌ snové obrazy a odhalit jejich skrytý význam.

Věří se,​ že⁤ sny o autobusech odrážejí vaše sociální interakce a ‌vztahy s ostatními. Pokud‍ sníte o přeplněném autobusu,⁢ možná to znamená, že ‌se cítíte pohlceni ‍kolektivem⁢ a ‍potřebujete na chvíli zpomalit. Naopak, ​prázdný autobus může ⁣naznačovat, že⁢ se cítíte⁣ osaměle a potřebujete věnovat více času svým vztahům.

Další⁣ důležitý prvek výkladu snů je barva autobusu. Červený ⁣autobus může symbolizovat vášeň‌ a ‌energii, zatímco modrý ‍autobus‌ znamená klid a harmonii. Pokud sníte o autobusech různých barev, může to naznačovat různé aspekty vašeho života ⁢a emocí,​ které se promítají​ do vašich ‍sociálních interakcí.

Nenechte se ⁣překvapit, když budete ⁢mít příště sen o autobusu. S​ pomocí nejnovějšího ⁤autobusového snáře ⁢v češtině‌ si můžete​ lépe porozumět ⁤svým⁤ snům a využít ⁤tento nástroj k ‍osobnímu růstu a uvědomění ‍si ⁢sebe‍ sama. Začněte⁢ zkoumat své snové autobusy⁢ ještě dnes a otevřete si dveře do ​fascinujícího světa‌ snů!
4. Objasnění​ snových autobusů: Jak interpretovat a provést‍ změny ve vašem životě

4. ‌Objasnění ⁣snových autobusů: Jak interpretovat a provést​ změny ve⁢ vašem‌ životě

Naše nejnovější čeština autobusový snář odhaluje tajemství za​ snovými‍ autobusy a poskytuje detailní⁣ objasnění jejich⁢ významu a jak⁢ je interpretovat ve vašem životě. Každý ​sen ‍má své ‍vlastní ⁤unikátní poselství a‍ snové autobusy nejsou výjimkou.

 • Autobus jako symbol cesty: Autobusy v snech často⁢ symbolizují cestu nebo ⁤životní ‌cestu, kterou procházíte. Mohou​ naznačovat přechodnou fázi ⁤ve vašem životě, změnu směru nebo novou etapu, která přichází. Pokud vidíte, jak nastupujete⁤ do autobusu, může to znamenat, že se připravujete ⁢na novou etapu nebo dobrodružství. Pokud ale vidíte odjíždějící autobus, může⁢ to signalizovat zmeškanou příležitost nebo‌ ztrátu.

 • Vztahové významy: Autobusy v snech mohou také mít vztahový význam a⁤ odkazovat na vaše vztahy ‍s ​ostatními ‍lidmi. Například, pokud vidíte‍ přeplněný autobus, může to znamenat, že se cítíte přetížení ve vztazích ​nebo ve společnosti. Pokud⁣ vás⁢ ve snu autobus minul bez zastavení, mohlo ⁢by to naznačovat pocit osamělosti ‍nebo ⁢odmítnutí ve vztahu.

 • Odrazy osobnosti a růstu:​ Snové ⁤autobusy mohou mít také odrazy vaší osobnosti a růstu. Například, sedět na zadním sedadle autobusu může naznačovat‍ vaši pasivitu nebo neschopnost kontrolovat​ svůj život. Naopak, ‌vedení‌ autobusu​ nebo snažit se řídit autobus může odrážet váš pocit ​kontroly nebo rozhodování ⁣ve vašem životě. Autobusy také mohou mít negativní konotace,⁤ pokud se cítíte "zajetí na autobusové trase" a ztracení smyslu svobody nebo individuality.

Naše čeština autobusový‌ snář vám poskytuje přesné a podrobné výklady a pomáhá vám interpretovat sny o autobusech ve vašem životě. Pamatujte, že tyto interpretace​ jsou obecné, a vaše ‌vlastní osobní ⁤kontext​ a‌ emoce ⁣mohou mít také⁤ vliv na význam⁢ snu. Happy dreaming!

5. Rozluštění tajemství snových autobusů: Klíčové ‌výklady a tipy ⁢pro pochopení ⁢svých snů

Vítejte ve⁤ světě snových autobusů! ‌Pokud jste někdy měli sen o ⁢cestování ve zvláštním autobusu,‍ pak je⁤ tu pro vás ten⁣ správný ⁤průvodce. ‌V této části se zaměříme ‌na​ rozluštění tajemství ⁢snů, které‌ se ‌točí kolem autobusů. Zjistíte, jaký význam může‌ mít‌ sen o autobusu a jak ​ho správně​ interpretovat.

Klíčové výklady snů o ⁢autobusech:

 • Pokud ‍jste se ve snu ocitli ⁢v autobuse⁢ plném ‌cestujících, může to znamenat, ⁣že hledáte více interakce a společnosti v reálném životě. Možná je čas zapojit ⁤se ⁢více do kolektivu nebo najít nové přátele.
 • Pokud jste ve snu zmeškali svůj autobus,‌ může‌ to naznačovat, že ‍se‌ bojíte​ ztratit příležitost nebo zamítnutí ve ⁣svém‌ životě. Možná je čas ​překonat své obavy​ a‌ vzít⁢ osud⁤ do svých rukou.
 • Když jste ve⁣ snu ⁤řídili ⁤autobus, ⁣může to značit, ⁤že se ​cítíte ve svém životě⁤ odpovědní ‌za ostatní. Možná vás zatěžuje nadměrná péče a měli​ byste se více soustředit‌ na‌ své⁢ vlastní⁢ potřeby.

Tipy pro pochopení svých snů:

 • Pamatujte​ si své sny. Hned po​ probuzení si zaznamenejte co nejvíce detailů ze svých snů. To‌ vám pomůže​ lépe ‍je interpretovat ⁣a porozumět jejich skrytým zprávám.
 • Hledejte vzorce a​ opakování. Pokud se vám zdá⁢ často o autobusových cestách, zkuste si uvědomit, zda se to‍ nepřekrývá s ​určitým obdobím‍ ve vašem životě. Může⁣ to být náznak daného tématu, kterému byste se ⁣měli věnovat.
 • Inspirujte se literaturou a odborníky. Existuje mnoho ⁢knih a zdrojů zabývajících se výkladem snů. Přečtěte si odborné články ⁢nebo ‌se poraďte s psychologem, kteří vám mohou pomoci ​lépe rozumět ⁢vašim ⁤snům.

Věříme, že tyto ⁤tipy vám ‍pomohou lépe pochopit své snové autobusy a odhalit jejich tajemství. Nenechte snový svět utéct a ‌pusťte ⁤se do⁣ rozluštění svých ​snů s plnou důvěrou!

6.‌ Jak‌ interpretovat symboliku autobusů ve ⁣snovém světě a získat užitečné​ poznatky do vlastního života?

Symbolika ‌snů je fascinujícím a tajemným světem, který může ⁢poskytnout cenné poznatky do ⁣našeho ‌vlastního života. Jedním z často se vyskytujících symbolů ve snovém ⁢světě jsou ​autobusy. Jak tedy správně interpretovat symboliku autobusů ve snách ⁣a jak tuto symboliku aplikovat na svůj ‌každodenní život?

 1. Společnost ⁣a⁢ interakce s ostatními:‍ Autobusy jsou známé svou schopností přepravovat mnoho lidí ⁢najednou. Ve⁣ snu⁣ může přítomnost autobusu naznačovat ⁢vaši ⁢potřebu⁣ být ⁤součástí‍ skupiny nebo komunity. Možná toužíte po společnosti a cítíte se osamělí. ‍Pokud⁣ se vám zdálo, že​ jste autobusem jeli⁤ sami, to ‌může‌ znamenat, že⁤ se necítíte dobře⁢ ve ⁢velké ‌skupině a⁢ raději mějte výběr jen ⁣mezi několika lidmi.

 2. Cestování, pohyb a nové začátky: Autobusy jsou prostředkem dopravy, které ‍nás přenášejí z místa na místo. V snovém světě může přítomnost autobusu ⁢naznačovat vaši touhu po změně nebo⁤ novém začátku. Možná ‍se cítíte ⁣uvězněni ve⁢ své ‌současné situaci a sníte​ o ⁤cestování nebo přesunu do jiného prostředí. Autobus může​ také symbolizovat vaši touhu po ⁢nových zkušenostech a poznání neznámého.

 3. Nechat se vést a spoléhat na ostatní:⁣ Když‌ sedíte v autobuse, musíte se spoléhat na řidiče a⁤ věřit mu, že vás dovede na správné místo.⁤ Ve snovém světě může ⁢symbolika autobusů indikovat nutnost přijmout‌ a důvěřovat venkovní‍ autoritě nebo vedení. ⁣Tento sen ‍může odrážet⁢ vaši potřebu nebo ochotu ​přijmout​ pomoc od ostatních ‌a nechat se⁤ vést jejich ‌zkušenostmi a⁤ vedením.

Objevte tedy tajemství, která se skrývají za⁤ snovými autobusy. Naučte⁣ se⁢ číst a interpretovat ​symboliku těchto snů a získejte užitečné​ poznatky pro svůj ⁣vlastní život.⁤ Dokonce to‍ může odkrýt vaše vlastní​ touhy a potřeby, ‌které jste si možná dosud⁣ neuvědomili. Buďte otevření ⁤novým poznatkům a ⁤nechte své‌ sny vést vás na cestě osobního růstu a⁤ sebepoznání.
7. Porozumění ‍nejnovějším výkladům snů​ s ⁤autobusy: Průvodce⁣ pro získání hlubšího ‍vhledu ⁣a perspektivy

7. Porozumění nejnovějším výkladům snů s ⁣autobusy: Průvodce‍ pro získání hlubšího vhledu a perspektivy

Věděli jste, že sny o autobusech mohou ‌mít hluboký ⁢význam a poskytnout nám ⁣cenné poznatky o našem podvědomí? ⁢V současném světě ​plném rychlého ⁤a hektického životního⁣ stylu, ‍kde je cestování⁢ busem běžné,⁢ nemusí být překvapivé,⁢ že se autobusy ‍objevují i ve snové ⁣realitě. Tajemství za těmito snovými autobusy je nyní odhaleno ‌v nejnovějším autobusovém ‌snáři v Češtině!

Při prozkoumávání snů o ⁣autobusech se můžete dozvědět mnoho fascinujících⁣ věcí ​o sobě.​ Zde ⁤je⁤ pár důležitých klíčů k‌ porozumění těmto snům:

 1. Cesta životem: Autobusy v ⁣snech​ často ‍symbolizují naši cestu životem. Zvažte, ‌zda ⁢je autobus ‌plný​ lidí‍ nebo zda jste v‌ něm ‌sami. To může ⁢odrážet ⁣vaše vztahy s⁤ ostatními lidmi a⁣ míru vaší⁣ nezávislosti.

 2. Sociální interakce: ⁣Autobusy jsou⁣ místem, kde‍ se⁢ lidé setkávají a interagují. ​Pokud vaše sny‌ o autobusech zahrnují sociální situace,⁢ může to ‌naznačovat ‍vaši touhu ​po ⁣víc společenského kontaktu ⁢nebo potřebu ​sdílet​ své myšlenky a⁤ emoce s ⁢ostatními.

 3. Cestování a‌ změna: Autobusy jsou symbolem cesty a pohybu. Pokud se‌ ve snu pohybujete autobusem, může to znamenat, že se ve vašem životě ⁤blíží⁤ období změn ‍a nových možností.‍ Buďte ​otevření novým zkušenostem⁣ a přijměte změny s odvahou.

Nyní, s naším nejnovějším autobusovým⁣ snářem v Češtině, máte jedinečnou‍ příležitost prozkoumat‍ a pochopit tajemství ‌skrytá za vašimi ‍snovými autobusy. Stačí si vyhledat klíčová⁣ slova ‍do našeho snáře a ‍odhalte ​hlubší vhled do vaší podvědomé mysli. ‌Nechte se vést na cestě ‍osobního⁣ rozvoje a‍ objevte další vrstvy vaší duše.
8.⁢ Palrmožení ‍podprahových zpráv:⁤ Jak odhalit ⁣skryté poselství snů s autobusy

8. Palrmožení podprahových zpráv: ​Jak odhalit skryté poselství ⁣snů s ‌autobusy

Víte,⁣ že sny o autobusech mohou⁤ skrývat skrytá poselství a otevřít okno do našeho ⁤nevědomí? Pokud⁢ byste se⁣ chtěli dozvědět ⁢více o symbolice těchto snů a⁢ naučit se je interpretovat, jste ​na správném místě! V⁤ dnešním příspěvku⁢ vám⁤ představíme‌ nejnovější autobusový snář v češtině,⁣ který vám umožní ⁢rozluštit tajemství za⁣ snovými autobusy.

Interpretace‍ snů o autobusech ⁣může mít různé‌ významy a závisí na kontextu​ vašeho ⁤snu a osobních asociacích. ‍Následující seznam vám poskytne několik ​běžných ‍výkladů⁤ těchto snů:

 • Cestování⁢ a proměna:‌ Výskyt autobusu ve ‍snu může ⁢symbolizovat vaše touhy‌ po cestování a objevování‍ nových míst. Může to‍ také naznačovat potřebu změny ve vašem životě ‌a příležitosti k ​osobnímu růstu.

 • Sociální interakce: Autobusy jsou ​často symbolem společenských vztahů a interakce ‍s ⁤ostatními ‌lidmi. Sen ⁤o autobusu může ⁤odrážet vaše sociální životní prostředí a ​ vaši touhu po komunikaci ‌ a spojení s​ ostatními.

 • Cesta životem: Autobus může také symbolizovat cestu životem a⁤ vaše životní cíle. Pokud ve snu​ sedíte v autobuse,⁢ může to znamenat, že jdete správným směrem a jste na cestě⁤ k dosažení svých osobních ambicí.

Pamětajte ⁣si,⁣ že výklad⁣ snů ⁤je subjektivní a každý má‌ svůj vlastní význam. Abyste lépe porozuměli symbolice vašich snů o autobusech, je důležité ‍brát v úvahu příslušný⁣ kontext⁤ a osobní asociace. Doufáme,‌ že náš nový autobusový ‌snář v češtině vám‌ pomůže rozluštit tajemství ⁢za snovými autobusy a poskytne⁣ vám hlubší porozumění k ⁤vašemu‍ vlastnímu nevědomí.

9. ​Spjatost‍ a význam snových autobusů: Jak se vyrovnat s nevědomými myšlenkami ⁣a ‍převzít kontrolu nad⁣ svým životem

Snění o autobusech je ⁢velmi⁤ častý jev ve snovém⁣ světě ‌a může​ mít ​různé ‌významy ‍a​ symboly. ⁢Pokud jste někdy snili o autobusech a chtěli byste porozumět jejich významu a jak se vyrovnat s‌ nevědomými myšlenkami, jste na správném místě! V tomto článku⁢ vycházíme ​z nejnovějšího autobusového snáře v češtině a poskytujeme vám ty ‌nejužitečnější‍ informace.

 1. Vyplatí se seznámit se se základními⁣ symboly spojenými⁢ s autobusem ve snách:

  • Jenom sedět v autobuse: Tento‍ symbol⁣ by mohl znamenat, že jste na cestě ke společenskému ⁢zařazení nebo že se cítíte jako součást ‌davu.
  • Jízda⁣ autobusem:​ Může symbolizovat vaše ​cestování​ životem a výzvami,⁣ se kterými ‌se potýkáte.
  • Autobusová zastávka: ⁤Tento symbol může⁤ naznačovat, ‌že ‌jste na rozcestí ⁤v ⁢životě a musíte zvolit správný‌ směr.
  • Zmeškaný autobus: Mohl by znamenat, ‌že se necítíte stoprocentně připraveni na přijetí nové ‌příležitosti nebo výzvy.
 2. Jak převzít ⁣kontrolu ⁢nad svým životem skrze vykládání snů:
  • Zapisujte si ⁣své⁢ sny:​ Druhý den si přečtěte své​ zápisky a hledejte vzorce nebo zopakovaná témata, které by mohly ⁤odkazovat na nevědomé ​myšlenky​ či obavy.
  • Hledání vlastního výkladu: Vyhledejte výklady snů ​a ‍porovnejte je se svou vlastní⁤ situací ‍a emocemi. ‌Přemýšlejte⁢ o tom, jaké jsou ‍vaše​ nevědomé myšlenky a ​jak byste ⁢je mohli převést ⁢na pozitivní činy‌ a myšlenky, které vám pomohou převzít kontrolu nad⁤ svým životem.
  • Práce ‍na převýchově myšlenek:⁤ Pokud zjistíte,​ že ve snu se opakují negativní vzorce nebo myšlenky, začněte je seznamovat s novými, pozitivními vzorci. Používejte afirmace, vizualizace a ‌další⁤ techniky mysli,‌ které vám ​pomohou převzít⁤ kontrolu ⁢nad ⁢svým životem.

Ať už autorský snář či⁤ vlastní vykládání snů, objevování tajemství za snovými autobusy vám ‌mohou poskytnout důležité nástroje k porozumění nevědomým myšlenkám a​ k převzetí ⁢kontroly nad svým⁢ životem. Ukažte​ svému nevědomí, že jste odhodláni ⁢se otevřít ‌novým možnostem a řídit ⁤svůj život ve směru, který⁣ si ⁢přejete!​ Vstupte do světa snů a prozkoumejte tajemství, která se skrývají za snovými autobusy. Nabízíme vám nejnovější autobusový ‌snář v češtině, který vám umožní připojit se k jinému rozměru reality.

Snové​ autobusy⁤ jsou fascinujícím fenoménem, který ​už dlouho⁤ přitahuje zájem vědecké⁢ komunity i běžných lidí.⁤ Tyto snové ​vozidla⁢ nabízejí unikátní zážitek a způsob, jak se ponořit ‍do ⁤neuvěřitelných dobrodružství, která‌ za ⁢hranicemi naší běžné reality čekají.

Autobusový snář v češtině je kompletním průvodcem do ⁣světa ‌snových autobusů.‍ S jasnými a ⁤podrobnými⁤ vysvětleními vám ‌pomůže rozluštit ⁤významy snů ‍s⁢ autobusy a ‌porozumět symbolice, kterou ​nám tyto sny‍ předávají.

Procházejte rozsáhlým slovníkem snových⁣ symbolů, ⁤které se vážou k autobusům, ‌a objevte, ⁣jaké poselství vám vaše sny sdělují. Bez ohledu na to, zda⁢ vidíte autobus nahánějící ​vás, jak na něj ​nastupujete‌ nebo⁣ z něho vystupujete, je ⁣to vše součástí vašeho podvědomí ⁤a může mít⁢ hluboký ‍význam vašeho ​života.

Projděte si​ také zajímavé příběhy lidí, kteří ‌sdílejí své zážitky‍ se snovými autobusy, a inspirujte⁣ se jejich příběhy a ⁤poznatky. Připojte ​se ⁤k nim a otevřete si bránu⁤ k novým ‍dimenzím​ světa⁢ snů.

Objevte⁣ tajemství, která ​jsou skryta za snovými autobusy s nejnovějším autobusovým‌ snářem v ‌češtině. ‌Ponořte se⁤ do světa⁤ symboliky ⁤a získejte hlubší ⁤porozumění vašim ​snům. Nechte se unést do‌ neuvěřitelných dobrodružství, která ‌vám ‍tyto ⁢snové autobusy přináší.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *